Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล) แบบสภ.2

ขนาด : 59.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:29:03+07

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล แบบ สภ.1

ขนาด : 60.87 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:27:02+07

pll_file_nameแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ขนาด : 62.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:24:08+07

pll_file_nameใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ขนาด : 78.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:23:20+07

pll_file_nameบันทึกการร้องทุกข์ด้านแรงงาน

ขนาด : 29.27 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:22:39+07

pll_file_nameแบบขึ้นทะเบียนหางาน

ขนาด : 60.64 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:21:55+07

pll_file_nameแบบรายงานผลการเผยแพร่สื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล

ขนาด : 33.39 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:19:22+07

pll_file_nameใบแจ้งความประสงค์การเป็นอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสตูล

ขนาด : 33.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:18:07+07

pll_file_nameใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล

ขนาด : 32.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:17:09+07

pll_file_nameใบลาออกของแกนนำและอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

ขนาด : 25.4 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:16:24+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล

ขนาด : 117.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:15:38+07
TOP