Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนมีนาคม 2567

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนมีนาคม 2567 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนมกราคม 2567 ...

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม 2566

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม 2566 ...

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล “งดรับ งดให้” (No Gift Policy)

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล “งดรับ งดให้” (No Gift Policy) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนตุลาคม 2566 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนกันยายน 2566 ...

TOP