Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 30 มีนาคม 2564 แรงงานจังหวัดสตูล ร่วมฝึกซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปาหนัน ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ฝึกซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 3 เพื่อเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP