Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 29 มีนาคม 2564 แรงงานจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่มาเลเซีย (นายมูฮัมมัด ริดซวนบิน อาบู ยาซิด)

pll_content_description

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่ นายมูฮัมมัด ริดซวนบิน อาบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมพบปะพูดคุย และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงหารือ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการวางรูปแบบ ในการเปิดด่านชายแดนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในโอกาสต่อไปด้วย


โอกาสนี้นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้แทนจัดหางานจังหวัด ได้รับเกียรติ เข้าร่วมให้การต้อนรับกงสุลใหญ่มาเลเซียในครั้งนี้ด้วย

TOP