Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล และประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

pll_content_description

TOP