Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด เพื่อให้คนที่ถูกสุนัขกัดต้องไม่เสียชีวิต

pll_content_description

TOP