Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2562

pll_content_description

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 พร้อมรับเกียรติบัตรการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการฯ โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ​ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล​

TOP