Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา

โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด อาคารใหม่ (ชั้น2) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.074-711190

TOP