Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

pll_content_description

รณรงค์สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

 

ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม

 

10 สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว

 

ครอบครัวสุขใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยไร้ยาเสพติด

 

คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ชุมชนปลอดภัย ต้องเริ่มด้วยความเชื่อมั่นเหล่านี้นะคะ

 

พลังชุมชนเป็นพลังสำคัญ ช่วยยับยั้งยาเสพติดได้

TOP