Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

ประกาศ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

pll_content_description

ประกาศจังหวัดสตูล‼️
เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

TOP