Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 25 มีนาคม 2564 แรงงานจังหวัดสตูล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดสตูล

pll_content_description

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่าง จังหวัดสตูล บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด บริษัทเวิลด์ แทรเวิล ดีไซน์ จำกัด และ บริษัท ไทยเที่ยวไทย จำกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล นายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

โดย บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้น 4 ฉบับ โดยจังหวัดสตูล บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด บริษัทเวิลด์ แทรเวิล ดีไซน์ จำกัด และบริษัท ไทยเที่ยวไทย จำกัด จะประสานความร่วมมือระหว่างกันและสนับสนุนการดำเนินงานดังนี้

1. บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด จะมอบราคาและสิทธิพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ องค์กร โดยผ่านตัวแทน คือ บริษัทเวิล ทราเวิล ดีไซน์ จำกัด ฝ่ายที่ 1

2. บริษัทเวิลด์ แทรเวิล ดีไซน์ จำกัด จะเป็นผู้ดูแลและให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรในจังหวัดสตูล พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ฝ่ายที่ 2

3. บริษัท ไทยเที่ยวไทย จำกัด จะร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ ฝ่ายที่ 3 และบริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ฝ่ายที่ 4

TOP