Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจง และติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล โดยนางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะทำงานอาสาสมัครแรงงาน จัดประชุมชี้แจง และติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

TOP