วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ประเมินการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น4 ศาลากลาง จังหวัดสตูล