วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสอบถามข้อมูลของผู้ร้องทุกข์เรื่องการไปทำงานที่ต่างประเทศ