วันที่ 10 เมษายน 2562 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ และโครงการครอบครัวร่วมใจก้าวสู่สังคมสูงอายุ ยุคใหม่ที่ไร้ความรุนแรง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลาง จังหวัดสตูล