นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึก และเสื้อ Super Biker อุ่นไอรักพระราชทาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดสตูล