วันที่​26 มีนาคม 2562​ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสตูล เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2