วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล