วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจแรงงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ