วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพเสริมช่างอเนกประสงค์ที่ผ่าน การฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ