วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตำบลตันหยงโป เข้าร่วมประชาคมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

               วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตำบลตันหยงโป เข้าร่วมประชาคมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องการฝึกอบรมอาชีพและรวมกลุ่มเข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 74 คน 3 หลักสูตร