นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ร่วมเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ร่วมเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรขนมไทย เบเกอรี่ และช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ