วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลาง จังหวัดสตูล