วันที่ 22 มกราคม 2561 นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล