วันที่ 19 มกราคม 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยม โครงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล รุ่นที่ 1/2561