สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาม่วงพัฒนา หมู่ 8 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล