วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล