วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล