นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล นำเจ้าหน้าที่ทีมงานทำ To Be Number One จังหวัดสตูล ศึกษาดูงาน To Be Number One ณ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง

 วันที่ 27 กันยายน 2560 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล นำเจ้าหน้าที่ทีมงานทำ To Be Number One จังหวัดสตูล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลและพนักงานบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สาขาสตูล ศึกษาดูงาน To Be Number One ณ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบการรักษาต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม To Be Number One ประเภทสถานประกอบการ ในปี 2561 ต่อไป