สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนกันยายน 2560