สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2559

วันที่: 
Tue, 2016-10-25 (ทั้งวัน)

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  2559 เวลา 08.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้มีราชการการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล