สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่: 
Thu, 2016-10-20 (ทั้งวัน)

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประสานการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน โดยมีนายสะนิ  เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ และมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ซึ่งมีเเกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล