สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล

วันที่: 
Thu, 2016-10-06 (ทั้งวัน)

 

           วันที่ 5 ต.ค.59 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานแรงงาน สำนักงานสวัสดิการฯ  สำนักงานจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป เกี่ยวกับปัญหาความต้องการที่จะขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการในสังกัดฯ เพื่อนำข้อมูลปัญหาความต้องการ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามภารกิจที่รับผิดชอบปีงบฯ 60 ต่อไป