สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสตูล ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่: 
Tue, 2016-09-20 (ทั้งวัน)

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลจัดประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสะนิ  เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล